Sujan Khanal

President

Mahesh Pudasaini

Vice President

Keshari Sharma

Secretary

Gyan Sagar Sharma Neupane

Vice Secretary

Rusma Karki

Treasurer

Nisha Poudel

Member

Pradip Dhungana

Member