Bharat Sapkota

President

Mahesh Pudasaini

Vice President

Praveen Kumar Rajbanshi

Secretary

Udeep Bhattarai

Vice Secretary

Samjhana Awasthi

Treasurer

Indu Sharma

Member

Lilima Lamichhane

Member